Mycom108.com

My page For Student

1.1 การสร้างไฟล์ใหม่

newfile

เริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่

Step แรกสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน Photoshop ก็คือการเริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ ซึ่งเป็นขึ้นตอนที่เราจะต้องลงมือทำทุก ๆ ครั้งเมื่อเราต้องการสร้างชิ้นงานโดยใช้ Photoshop

หลังจากที่เราได้เปิดโปรแกรม Photoshop แล้ว ขั้นตอนของการสร้างไฟล์ใหม่ มีดังนี้

1. เลือกคสั่ง File –> New หรือใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม Ctrl + N ที่คีย์บอร์ดร้อม ๆ กัน ซึ่งจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ New ดังภาพ
newfile

2. กำหนดชื่อไฟล์ใหม่ ในช่อง Name (จะไม่กำหนดก่อนก็ได้ โดยสามารถไปกำหนดตอนบันทึกไฟล์ก็ได้)

3. กำหนดขนาดความกว้าง และความสูงของชิ้นงาน โดยใส่ค่าเป็นตัวเลข และคลิ๊กที่หน่วยวัด ทางด้านหลัง
– Width คือความกว้างของชิ้นงาน
– Height คือความสูงของชิ้นงาน

4. กำหนดค่าความละเอียดของภาพ ที่ช่อง Resolution

5. เลือกโหมดสีของไฟล์ ในช่อง Color Mode

6. เลือกลักษณะของพื้นหลังของภาพ จากลิสต์ของ Background Content

– White ให้พื้นหลังมีสีขาว
– Background Color ให้พื้นหลังมีสีเดียวกับสีของ Background ที่ได้เลือกไว้บน Tool Box
– Transparent ให้พื้นหลังโปร่งใส

7. คลิก OK