Mycom108.com

My page For Student

1.2 การบันทึกและชนิดของไฟล์

save

การบันทึกไฟล์ใน Photoshop
save
ขณะปรับแต่งงานหรือเมื่อคุณได้ทำงานชิ้นนั้นจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว คุณสามารถบันทึกไฟล์งานของคุณไว้ได้หลายรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานต่อ ในบทความนี้เราจะแยกประเภทของการบันทึกไฟล์ออกเป็น 3 ลักษณะหลักๆ ด้วยกันค่ะ คือ

1. บันทึกแบบรักษาต้นฉบับทุกอย่างในไฟล์ไว้ [สกุล. PSD]
เป็นการบันทึกเพื่อรักษาไฟล์ต้นฉบับและขั้นตอนการทำงานแต่ละเลเยอร์ทุกอย่างไว้ เมื่อเปิดไฟล์มาก็สามารถทำงานต่อจากของเดิมได้เลย และเป็นลักษณะของการบันทึกไฟล์ไว้เผื่อว่าในอนาคตจะได้นำไฟล์นี้มาใช้งานอีก แต่ไฟล์ภาพลักษณะนี้จะไม่พร้อมสำหรับนำไปใช้ในงานใดๆ เพราะถือว่ายังเป็นไฟล์ภาพดิบที่ไม่สามารถเปิดดูด้วยรูปแบบทั่วไปได้ ต้องใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อเปิดดูเท่านั้น

อีกกรณีหนึ่งลักษณะการบันทึกไฟล์รูปแบบนี้ คือเพื่อไม่ให้งานสะดุดด้วยเหตุสุดวิสัยกลางคัน เช่น ขณะทำงานเกิดไฟดับ เครื่องค้าง มีธุระด่วนที่ต้องละจากหน้าจอคอมพ์ทันที นักกราฟิกที่มีความรอบคอบก็มักจะใช้วิธีนี้เพื่อป้องกันไฟล์งานของตนเอาไว้ค่ะ

2. บันทึกแบบพร้อมนำไปใช้งานโดยรักษาความละเอียดภาพ [สกุล.JPG / .PNG /. TIFF/ .GIF]
เป็นการบันทึกไฟล์ภาพเพื่อให้พร้อมสำหรับนำไปใช้ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรืองานกราฟิกที่มีความละเอียดสูง โดยวิธีนี้จะรักษาความละเอียดภาพไว้ให้คงเดิม ทำให้ภาพที่บันทึกด้วยวิธีนี้จะมีความคมชัด แต่ก็ต้องแลกกับไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่มากด้วยเช่นกัน

3. บันทึกเพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์  [สกุล.JPG / .PNG /. TIFF/ .GIF]
เป็นลักษณะการบันทึกไฟล์ภาพเพื่อนำไปใช้ในเว็บไซต์  โดยไฟล์ภาพที่ได้จะมีความละเอียดต่ำเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเวลาแสดงผลบนหน้าจอค่ะ

หลังจากที่รู้จักลักษณะของการบันทึกไฟล์มาอย่างคร่าวๆ แล้วเราก็มาดูวิธีบันทึกไฟล์ภาพกันค่ะ

แบบที่ 1
บันทึกแบบรักษาต้นฉบับทุกอย่างในไฟล์ไว้ [สกุล. PSD]
ไปที่คำสั่ง File > Save (หรือกดปุ่มคีย์ลัด Ctrl + S) (ดูภาพล่างประกอบ)

จากนั้นจะมีหน้าต่างสำหรับให้กำหนดชื่อและที่วางภาพค่ะ
– 1. เลือกแฟ้มที่อยู่ที่จะวางไฟล์ภาพ
– 2. สร้างชื่อให้กับไฟล์ภาพใหม่ (หากในที่อยู่ของไฟล์ภาพของคุณมีไฟล์สกุล.psd อื่นอยู่แล้วที่ตั้งชื่อเหมือนกัน ไฟล์ใหม่ของคุณจะถูกบันทึกซ้อนทับแทนที่ไฟล์อื่นเดิมที่มีชื่อเหมือนกันทันที เพราะฉะนั้นคุณควรตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อไฟล์สกุล.psd ไฟล์อื่นในที่มีอยู่ก่อนแล้วในแฟ้มงานนั้นๆ)
– 3. เลือกให้เป็นสกุล .psd
– 4. คลิกที่ปุ่ม “Save”

แล้วไฟล์สกุล .psd ที่คุณบันทึกไว้ก็จะแสดงเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ค่ะ ( Photoshop แต่ละเวอร์ชั่นจะแสดงรูปหน้าไฟล์ไม่เหมือนกัน)

เมื่อเปิดไฟล์ภาพดิบสกุล. psd ขึ้นมามาทำงานต่ออีกครั้ง เลเยอร์ทั้งหมดที่เราทำไว้ก็จะยังอยู่ครบถ้วนค่ะ

แบบที่ 2
บันทึกแบบพร้อมนำไปใช้งานโดยรักษาความละเอียดภาพ [สกุล.JPG / .PNG /. TIFF/ .GIF]
การบันทึกไฟล์แบบที่ 2 นี้จะเหมือนกับแบบที่ 1 ทุกอย่างค่ะ ต่างกันเพียงตรงขั้นตอนที่ 3 ให้คุณเลือกไฟล์เป็นสกุลอื่นที่ไม่ใช่ .PSD เท่านั้นเอง

และในกรณีที่ก่อนหน้านี้ไฟล์ภาพคุณได้ถูกบันทึกเป็นรูปแบบสกุล . psd ไปก่อนแล้ว ในขั้นตอนแรก เมื่อต้องการบันทึกภาพคุณต้องไปที่คำสั่ง File > Save As … แทน  จากนั้นก็ตั้งชื่อและกำหนดที่อยู่ไฟล์ภาพ และเลือกสกุลภาพ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “Save”

ติ๊กเลือกกำหนดคุณสมับติที่ต้องการ จากนั้นจึงค่อนกดปุ่ม “OK”

รอประมวลผลแปบนึง

แล้วคุณก็จะได้ไฟล์ภาพที่มีความคมชัดสูง ภาพนี้มีขนาดถึง 4.96 MB แน่ะ

แบบที่ 3
บันทึกเพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์  [สกุล.JPG / .PNG /. TIFF/ .GIF]

ให้ไปที่คำสั่ง File > Save for Web…

ให้กำหนดคุณสมบัติของไฟล์ภาพตามรูแปบบงานที่จะนำไปใช้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรบันทึกเป็นสกุลใดดี ก็ให้ศึกษาจากบทความนี้ก่อนค่ะ [Ps]ประเภทของภาพกราฟิก และสกุลไฟล์ภาพที่ใช้ใน Photoshop

– 1. เลือกสกุลไฟล์ภาพของคุณ
– 2. เลือกระดับความคมชัดของภาพ (ยิ่งความคมชัดสูงไฟล์ภาพยิ่งมีขนาดใหญ่ตาม) ที่ Qulity: คือระดับความคมชัด ในช่องนี้เราสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ว่า ต้องการให้รักษาความคมชัดของไฟล์ภาพไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์
– 3. คลิกที่ปุ่ม “Save…”

(คุณสามารถกำหนดความกว้าง * ความสูงของภาพ ตรง W: และ H: ได้ที่ช่องตรงมุมขวาล่างค่ะ)

ในขั้นตอนต่อไปเราจะต้องกำหนดที่อยู่ที่จะวางไฟล์ภาพกันค่ะ เมื่อเลือกที่อยู่ของไฟล์ภาพได้แล้ว ก็ให้กำหนดชื่อของไฟล์ภาพ และคลิกที่ปุ่ม “Save”