Mycom108.com

My page For Student

1. เริ่มต้นใช้งาน Photoshop

ในบททนี้ จะไดเรียนรู้ส่วนของต่างๆของโปรแกรม Adobe Photoshop เริ่มต้นใช้งาน สร้าง บันทึก การจัดการไฟล์

เริ่มต้นใช้งาน Adobe Photoshop
เมื่อเราได้ทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ดังนี้
คลิ๊กที่ปุ่ม Start –> Programs –> Adobe Photoshop CS เพื่อเข้าสู่โปรแกรม
               รูปขั้นตอนเปิด

โปรแกรมจะถูกเรียกขึ้นมา ซึ่งต้องใช้เวลาซักครู่ (ความเร็วในตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรม ของเครื่อง)

เมื่อโหลดโปรแกรมเสร็จแล้ว คุณก็จะเห็นหน้าจอโปรแกรม Photoshop ซึงจะมีเครื่องมือต่าง ๆ เริ่มต้นให้เราใช้งาน ซึ่งมีส่วนประกอบของโปรแกรม ดังนี้
               ภาพหน้าจอโปรแกรม Photoshop  

ไตเติลบาร์ (Title bar) ซึ่งเป็นแถบที่อยู่ด้านบนสุด ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงชื่อโปรแกรม และชื่องานที่กำลังทำอยู่ ซึ่งที่มุมขวา จะมีปุ่มสำหรับย่อ ขยาย หรือปิดโปรแกรมอยู่

เมนูบาร์ (Menu Bar) เป็นบาร์ที่ประกอบไปด้วยเมนูคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับจัดการไฟล์ ปรับค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับการทงานกับภาพ โดยภายในจะมีเมนูย่อย ๆ อยู่มากมาย ซึ่งเป็นคำสั่งหลัก ๆ ของโปรแกรม

ทูลบ๊อกซ์ (Tool Box) หรือกล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ซึ่งมีข้อมูลอยู่มากมาย ซึ่งในบางครั้งจะซ่อนเครื่องมือที่มีลักษณะเดียวกัน โดยเราจะสามารถสังเกตดูที่มุมล่างขวาของเครื่องมือแต่ละตัว หากพบว่ามีเครื่องหมาย “สามเหลียมสีดำ” หมายความว่าในเครื่องมือตัวในนั้น มีเครื่องมือซ่อนอยู่ ซึ่งเราอาจทำการคลิ๊กขวา หรือคลิ๊กเมาส์ค้างที่เครื่องมือตัวนั้น ซึ่งจะทำให้ปรากฏเครื่องมือที่ซ่อนไว้แสดงผลขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเอาเมาส์ไปเลือกเครื่องมือเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้งานได้

ออฟชั่นบาร์ (Option Bar) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละตัวที่เรากำลังเลือกใช้งานอยู่ เช่น เมือเลือกเครื่องมือ Brush เราสามารถใช้คุณสมบัติที่ออฟชั่นบาร์ปรับขนาดของหัวแปรงได้ หรือปรับความคมชัดของหัวแปรงเป็นต้น ออฟชั่นบาร์ จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามเครื่องมือที่เราได้ทำการเลือกจากทูลบ๊อกซ์

พาเล็ตต่าง ๆ (Palette) เป็นหน้าต่างย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียดการทำงาน ซึ่งในโปรแกรม Photoshop จะมีพาเล็ตอยู่จำนวนมาก ซึ่งเราสามารถเรียกใช้เพิ่มเติมโดยไปที่เมนู Window ซึ่งพาเล็ตแต่ละตัวสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างนั้น เราจะเรียนรู้ผ่านบทความต่าง ๆ ต่อไป