Mycom108.com

My page For Student

2.1 ToolBox-Selection1

รู้จัก Selection กันเถอะ PS

หลังจากเห็นหน้าค่าตาของตัวโปรแกรม Photoshop ไปแล้วและรู้รายละเอียดหลักๆในชุดคำสั่งมาบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึง ชุดคำสั่งให้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยจะเลือกในชุดของคำสั่งคือ Selection หรือการเลือกสิ่งที่จะทำจากพื้นที่ทำงาน จำกัดขอบเขตภาพที่ต้องการปรับแต่ง หรือการเลือกดึงภาพไปใส่ ตกแต่งเพิ่มเติม

lesson02selection

สร้าง Selection ใน PS

1 .การ Selection ที่โปรแกรมกำหนดมาให้ โดยมีแยกออกมา อีก 4 อันย่อย ทั้ง สี่เหลี่ยม วงกลม ลายเส้น แนวตั้งและแนวนอน

lesson021

– ใช้โดยการคลิกที่ภาพที่ต้องการเลือก ตามลักษณะ สี่เหลี่ยม วงกลม แล้วแดรกเมาส์จากจุดที่1ลากโดยไม่ปล่อยเมาส์มายังจุดที่2 เมื่อได้จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประ เราสามารถเลือกทำงานภายในselection ที่ได้เลือกไว้ได้โดยไม่ไปโดนส่วนที่นอกเหนือจากที่เลือก

1.1เพิ่มเติมเราสามารถกลับค่า selectionได้โดยการกด Ctrl + Shift + i พร้อมกัน ตัว selection จะทำการกลับด้านที่เลือก

1.2 เราสามารถกดยกเลิก selection ได้ด้วยการกด Ctrl+d พร้อมกัน

2 .Move Tool เป็น เครื่องมือเคลื่อนย้ายงานที่ได้ selection ไว้ สามารถใช้ Move Tool ดึง ขยับได้

lesson023

**2.1เราสามารถลากจากรูปนึง หรือ จากพื้นที่ทำงานนึงไปอีกพื้นที่ทำงานหนี่งได้เช่นกัน

2.2 เราสามารถปรับขนาดได้ด้วยการกด Ctrl+t  เมื่อย่อขยายได้ตามที่ต้องการก็กด Enter หนึ่งครั้งเพื่อออกจากคำสั่ง

3.เป็นเครื่องมือselection อีก1อันที่มีให้เลือกรูปแบบที่อิสระขึ้นมาจากเดิม แยกออกได้อีก 3 คำสั่งประกอบด้วย

select2

3.1 Lasso Tool  ใช้ในการ selection รูปทรงที่ไม่แน่นอน ซับซ้อน และไม่สามารถใช้เครื่องมือรูปทรงเลขาคณิตได้ แต่ต้องอาศัยมือที่นิ่งมาก และควบคุมเมาส์ได้ดี และต้องไม่ปล่อยมือขณะที่ทำการSelection ต้องกดแดรกเมาส์ค้างจนเสร็จ จึงทำให้มี Polygonal และ Magnetic มาช่วยในการทำงาน

3.2 Polygonal Lasso Tool เลือกวัตถุที่มีขอบเป็นเส้นตรง เข้ามุม

3.3 Magnetic Lasso Tool เลือกรูปทรงที่ไม่แน่นอนแต่มีฉากหลังที่ตัดกันพอสมควร Magnetic Lasso Tool จะกระโดดเข้าเกาะเป็นเหมือนแม่เหล็ก

**ทั้ง Polygonal Lasso  และ Magnetic Lasso นั้นจะต้องคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้ว ค่อยๆแดรกเมาส์ต่อไปจนวนมาบรรจบกันจึงจะเกิดเป็น

Selection  และถ้าเกิด พลาดไม่เนียบตามที่ต้องการเราสามารถ กด Blackspace หรือที่เราใช้ลบนั่นละครับจะเป็นการย้อนไปหนึ่งจังหวะ

polygon-and-magnetic

 

4.Magic Warn Tool เลือกselection จากความแตกต่างของสีในภาพ แค่เพียงแดรกเมาส์ลงในพื้นที่สีที่ต้องการก็จะเป็นการ Selection ทันที ยกตัวอย่างเป็ดด้านบนครับ ถ้าเราคลิกที่พื้นที่สีขาวโดย Magic Warn Tool ก็จะทำการเลือกพื้นที่สีขาวทั้งหมดทันที และถ้าอยากได้รูปเป็ดก็อย่าลืมครับแค่กด Ctrl + Shift + i พร้อมกัน เพื่อเป็นการกลับการเลือก Selection

การใช้Crop Tool เลือกเฉพาะส่วน

Ps-Crop-Tool

บาง ทีภาพถ่ายที่ถ่ายมาหรือภาพที่เรามีอยู่นั้นก็มีภาพที่มีส่วนเกินมาโดยเรา สามารถเลือกแค่ส่วนที่ต้องการได้ด้วยการ Crop ภาพโดยมีวิธีการดังนี้

1.เลือกภาพที่เราต้องการจะทำการ Crop แล้วเลือกที่เครื่องมือ Crop Tool

Croptool

2.กด เลือกเครื่องมือ Crop Tool หลังจากนั้นแดร๊กเมาส์ ส่วนที่ต้องการ แดร๊กเมาส์แล้วลากตามรูป โดยจะเป็นกรอปสี่เหลี่ยมล้อมรอบขึ้นมาในพื้นที่ที่เราเลือก เราสามารถปรับขนาดได้ตามมุมมเมื่อเอาเมาส์ไปวางจะเห็นว่าสามารถปรับแต่งได้ และเมื่อได้ตามต้องการให้กด Enter เพื่อตกลง

Croptool02

3.ผลลัพธ์ ที่ได้ก็จะเป็นตามที่เราได้ Crop ไว้ ครับ โดยภาพจะถูกตัดออกมาแค่ที่เรา Crop หรือเลือกไว้เท่านั้นครับ และ ขนาดของรูปภาพก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ แนะนำให้แยกเซฟเป็นอีกชื่อ ไปเลยนะครับเพราะถ้าเซฟโดยไฟชื่องานเดิมภาพเก่าก็จะถูกทับไปด้วยนะครับ

Croptool03

เรา สามารถยกเลิกการcrop ได้ด้วยการกด Esc ครับ แต่ใช้ได้แค่ในกรณีที่เรายังไม่ได้กด Enter ถ้ากด Enter ไปแล้วก็ใช้วิธีการกดย้อนงานครับด้วย CTRL+Z หรือ CTRL+ALT+Z